Σχετικά με το Kavi Hasta Massage

Η ιδέα του Kavi Hasta massage και της σχολής εκπαίδευσης γεννήθηκε όταν συναντήθηκα με έναν συνάδελφο μασέρ. It was back in 2007 when Yanni and I decided to exchange treatments. From the very first time we met, it became apparent that we both had the same intuitive views on treatments and on how a Thai massage should be performed. That was no surprise as we shared some common background on our studies. What really bonded us though was our mutual love and respect for this ancient form of healing art and the need to take it a step further.

Exchanging treatments became a norm for us, as we both benefited from each other’s attentive sessions. Every time we met we had something new to discuss, in terms of techniques and their results. It was a couple of years later that we decided to join our treating and teaching styles in order to make this healing art known to as many people as we could. We started brainstorming about the name of the school and what we wanted this name to represent and project. It wasn’t very hard to come up with an idea. We both believe that the essence and the quality of the treatment lie in the ability of the practitioner to “see” inside the receiver’s energy system using the hands. We both believe that many of the healing arts have their roots to ancient India, so the use of Sanskrit words was apparent. We came up with Kavi Hasta which to the best of our knowledge meant “insightful hands”. A friend that specializes in Sanskrit translation then informed us that it also means “poet’s hands”. That was it! Since we both see treatments as a poetic meditative act we felt it in our souls that this was what we were looking for.

Αλέξανδρος Σταυρινός

Share: